Celem zbiórki jest sfinansowanie kosztownej terapii Marty Barańskiej cierpiącej na Chorobę Cushinga. Pieniądze na ten cel zbiera Fundacja Podróże Bez Granic z pomocą przyjaciół i całej masy ludzi dobrej woli. 

Fundacja Podróże bez Granic
ul. Warszawska 43/1
81-309 Gdynia
tel. 692 44 51 88
e-mail: podroze@podrozebezgranic.pl
KRS: 0000 441 552
NIP: 586-228-1-64
REGON: 221789255

Wszystkie wpłaty oraz darowizny przekazywane są w całości na rzecz Marty Barańskiej (z zastrzeżeniem opłat pobieranych przez operatorów płatności online oraz ewentualnych prowizji pobieranych przez banki).

Pieniądze na leczenie Marty można wpłacać przez cały rok, a dodatkowo istnieje możliwość przekazania 1% podatku na wsparcie jej w walce z Chorobą Cushinga.

Za każdym razem, gdy organizowana jest publiczna zbiórka pieniędzy przy okazji imprez, koncertów, czy większych spotkań, zbiórka taka jest zgłaszana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszyscy wolontariusze biorący udział w publicznych zbiórkach posiadają imienne identyfikatory, a puszki na datki są zaplombowane.