Akcję dla Marty Barańskiej wspiera Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oto fragment listu, który otrzymaliśmy: „Pani Marta Barańska związana jest zawodowo z gospodarką morską od wielu lat. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także reprezentowała nasz kraj jako ekspert w Komitecie Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Jej wkład w gospodarkę morską nie jest nam obojętny, dlatego bardzo doceniamy Państwa pomoc.”

Dziękujemy bardzo i działamy dalej!

list poparcia z ministerstwa